Softwaredownloads

Ansicht
Bestell-Nr.
Artikel-Nr. Beschreibung
Software Version
Datum Info
1 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: IP-Project 3 1.3.439 28.05.2018 Info
2 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware 1.3.4 28.05.2018 Info
3 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn 4.0 28.05.2018
4 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn 1.0 28.05.2018
5 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn 2.0 28.05.2018
6 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: IP-Project 3 1.3.439 28.05.2018 Info
7 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware 1.3.2 28.05.2018 Info
8 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn 4.0 28.05.2018
9 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn 1.0 28.05.2018
10 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn 2.0 28.05.2018
11 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: IP-Project 3 1.3.439 28.05.2018 Info
12 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware 1.3.2 28.05.2018 Info
13 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn 4.0 28.05.2018
14 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn 1.0 28.05.2018
15 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn 2.0 28.05.2018
16 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: IP-Project 3 1.3.439 28.05.2018 Info
17 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware 1.3.2 28.05.2018 Info
18 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn 4.0 28.05.2018
19 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn 1.0 28.05.2018
20 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn 2.0 28.05.2018
21 2CKA008300A0374 83342 IP-Gateway Firmware 3.48 14.05.2018
22 2CKA006300A1538 TB/U1.1.1-CG Touch-Bedienelement, 1-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
23 2CKA006300A1578 TB/U1.2.1-CG Touch-Bedienelement, 1-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
24 2CKA006300A1590 TB/U1.3.1-CG Touch-Bedienelement, 1-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
25 2CKA006300A1539 TB/U2.4.1-CG Touch-Bedienelement, 2-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
26 2CKA006300A1540 TB/U2.5.1-CG Touch-Bedienelement, 2-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
27 2CKA006300A1579 TB/U2.8.1-CG Touch-Bedienelement, 2-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
28 2CKA006300A1580 TB/U2.7.1-CG Touch-Bedienelement, 2-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
29 2CKA006300A1541 TB/U4.4.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
30 2CKA006300A1542 TB/U6.4.1-CG Touch-Bedienelement, 6-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
31 2CKA006300A1602 TB/U6.5.1-CG Touch-Bedienelement, 6-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
32 2CKA006300A1582 TB/U6.7.1-CG Touch-Bedienelement, 6-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
33 2CKA006300A1594 TB/U6.8.1-CG Touch-Bedienelement, 6-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
34 2CKA006300A1544 TB/U12.8.1-CG Touch-Bedienelement, 12-fach rechteckig 157 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
35 2CKA006300A1543 TB/U12.7.1-CG Touch-Bedienelement, 12-fach rechteckig 86 x 157 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
36 2CKA006300A1547 TR/U.1.1-CG Touch-Raumtemperaturegler quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
37 2CKA006300A1583 TR/U.2.1-CG Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
38 2CKA006300A1595 TR/U.3.1-CG Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
39 2CKA006300A1545 TBR/U4.7.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler rechteckig 86 x 157 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
40 2CKA006300A1546 TBR/U4.8.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler rechteckig 157 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
41 2CKA006300A1548 TBW/U.1.1-CG Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
42 2CKA006300A1584 TBW/U.2.1-CG Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
43 2CKA006300A1596 TBW/U.3.1-CG Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
44 2CKA006300A1549 TA/U3.1.1-CG Raumaussensensor quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
45 2CKA006300A1585 TA/U3.2.1-CG Raumaussensensor rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
46 2CKA006300A1597 TA/U3.3.1-CG Raumaussensensor rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.04.2018
47 2CKA006136A0205 6136/07-811-500 Busch-SmartTouch® 7" Firmware: Busch-SmartTouch® Firmware 2.02 17.04.2018
48 2CKA006136A0206 6136/07-825-500 Busch-SmartTouch® 7" Firmware: Busch-SmartTouch® Firmware 2.02 17.04.2018
49 2CKA008300A0353 83221AP-611 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Welcome Firmware: Busch-free@homePanel 7" 1.33 29.03.2018
50 2CKA008300A0353 83221AP-611 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display free@home Firmware: Busch-free@homePanel 7" 0.2.784 29.03.2018
51 2CKA008300A0354 83221AP-625 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Welcome Firmware: Busch-free@homePanel 7" 1.33 29.03.2018
52 2CKA008300A0354 83221AP-625 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display free@home Firmware: Busch-free@homePanel 7" 0.2.784 29.03.2018
53 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Firmware: System Access Point 2.1.7 29.03.2018
54 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Release Notes 2.1.7 29.03.2018
55 2CKA006120A0075 6120/12-101-500 Busankoppler Firmware 0.1.6 20.02.2018
56 2CKA006300A1547 TR/U.1.1-CG Touch-Raumtemperaturegler quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
57 2CKA006300A1583 TR/U.2.1-CG Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
58 2CKA006300A1595 TR/U.3.1-CG Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
59 2CKA006300A1549 TA/U3.1.1-CG Raumaussensensor quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
60 2CKA006300A1585 TA/U3.2.1-CG Raumaussensensor rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
61 2CKA006300A1597 TA/U3.3.1-CG Raumaussensensor rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0 02.02.2018
62 2CKA008300A0353 83221AP-611 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Installationsanleitung 31.01.2018
63 2CKA008300A0354 83221AP-625 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Installationsanleitung 31.01.2018
64 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Installationsanleitung 31.01.2018
65 2CKA006220A0007 6226-611 Busch-free@homePanel 4.3" Firmware: Busch-free@homePanel 4,3" 1.0.2 27.11.2017
66 2CKA006220A0008 6226-625 Busch-free@homePanel 4.3" Firmware: Busch-free@homePanel 4,3" 1.0.2 27.11.2017
67 2CKA006220A0007 6226-611 Busch-free@homePanel 4.3" Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 20.11.2017
68 2CKA006220A0007 6226-611 Busch-free@homePanel 4.3" Release Notes 20.11.2017
69 2CKA006220A0008 6226-625 Busch-free@homePanel 4.3" Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 20.11.2017
70 2CKA006220A0008 6226-625 Busch-free@homePanel 4.3" Release Notes 20.11.2017
71 2CKA006136A0202 6136/APP-500 Busch-ControlTouch® - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Software Windows App (.EXE) [xx] 1.0.0 14.11.2017
72 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Sonos Anleitung 2.1.4 19.09.2017
73 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Geofencing Anleitung 2.1.4 19.09.2017
74 2CKA006115A0454 6108/60-500 Bedienelement 6-fach mit Universaleingang 5-fach ETS4/ETS5 Applikation 1.0 06.09.2017
75 2CKA008300A0004 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Installation erst nach der bereits installierten Firmware Version 2.24 2.26 27.07.2017
76 2CKA008300A0005 83220 AP-681 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Installation erst nach der bereits installierten Firmware Version 2.24 2.26 27.07.2017
77 2CKA008300A0006 83220 AP-683 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Installation erst nach der bereits installierten Firmware Version 2.24 2.26 27.07.2017
78 2CKA006115A0216 6125/02-81-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
79 2CKA006115A0217 6125/02-82-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
80 2CKA006116A0206 6126/02-81-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
81 2CKA006116A0207 6126/02-82-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
82 2CKA006134A0284 6128/01-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
83 2CKA006134A0285 6128/01-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
84 2CKA006117A0232 6127/02-81-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
85 2CKA006117A0233 6127/02-82-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
86 2CKA006132A0343 6131/20-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
87 2CKA006132A0342 6131/20-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
88 2CKA006132A0345 6131/21-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
89 2CKA006132A0344 6131/21-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
90 2CKA006132A0347 6131/30-183-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
91 2CKA006132A0346 6131/30-24-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
92 2CKA006132A0349 6131/31-183-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
93 2CKA006132A0348 6131/31-24-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
94 2CKA006132A0350 6131/40-24-500 Busch-Wächter® Sky KNX - 24 Meter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
95 2CKA006310A0133 6344-24G-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
96 2CKA006310A0174 6344-811-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
97 2CKA006310A0132 6344-825-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
98 2CKA006310A0130 6344-866-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
99 2CKA006310A0125 6342-24G-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
100 2CKA006310A0172 6342-811-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
101 2CKA006310A0124 6342-825-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
102 2CKA006310A0122 6342-866-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
103 2CKA006310A0109 6340-24G-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
104 2CKA006310A0168 6340-811-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
105 2CKA006310A0108 6340-825-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
106 2CKA006310A0106 6340-866-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
107 2CKA006310A0117 6341-24G-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
108 2CKA006310A0170 6341-811-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
109 2CKA006310A0116 6341-825-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
110 2CKA006310A0114 6341-866-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
111 2CKA006310A0081 6345-24G-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
112 2CKA006310A0176 6345-811-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
113 2CKA006310A0080 6345-825-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
114 2CKA006310A0078 6345-866-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
115 2CKA006310A0157 6350-825-101-500 Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
116 2CKA006310A0183 6351/08-825-500 Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
117 2CKA006310A0147 6348-24G-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
118 2CKA006310A0178 6348-811-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
119 2CKA006310A0146 6348-825-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
120 2CKA006310A0144 6348-860-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
121 2CKA006310A0155 6349-24G-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
122 2CKA006310A0180 6349-811-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
123 2CKA006310A0154 6349-825-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
124 2CKA006310A0152 6349-860-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
125 2CKA006310A0135 6346/10-101-500 Grundträger, 1-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
126 2CKA006310A0137 6346/11-101-500 Grundträger, 2-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
127 2CKA006310A0139 6346/12-101-500 Grundträger, 3-fach - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
128 2CKA006310A0165 6352-24G-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
129 2CKA006310A0182 6352-811-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
130 2CKA006310A0164 6352-825-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
131 2CKA006310A0162 6352-860-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
132 2CKA006120A0075 6120/12-101-500 Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
133 2CKA006120A0072 6120/13-500 UP-Power-Busankoppler - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
134 2CKA006133A0201 6149/21-500 Inbetriebnahmeschnittstelle/-adapter Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
135 2CKA006310A0097 6354 U-500 Schaltaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
136 2CKA006310A0098 6355 U-500 Universal-Dimmaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
137 2CKA006310A0099 6356 U-500 Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP - Busch-priOn® Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
138 2CKA006310A0093 6353/20-860-500 Beschriftungssymbol Beleuchtung Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
139 2CKA006310A0094 6353/30-860-500 Beschriftungssymbol Jalousie Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
140 2CKA006310A0095 6353/40-860-500 Beschriftungssymbol Raumtemperatur Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
141 2CKA006310A0096 6353/50-860-500 Beschriftungssymbol Szene Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
142 2CKA006115A0218 6125/02-83-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
143 2CKA006115A0219 6125/02-84-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
144 2CKA006115A0226 6125/02-884-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
145 2CKA006115A0227 6125/02-885-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
146 2CKA006115A0224 6125/02-803-500 Bedienelement, 1/2-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
147 2CKA006115A0223 6125/02-866-500 Bedienelement, 1/2-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
148 2CKA006116A0208 6126/02-83-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
149 2CKA006116A0209 6126/02-84-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
150 2CKA006116A0216 6126/02-884-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
151 2CKA006116A0217 6126/02-885-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
152 2CKA006116A0214 6126/02-803-500 Bedienelement, 2/4-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
153 2CKA006116A0213 6126/02-866-500 Bedienelement, 2/4-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
154 2CKA006134A0286 6128/01-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
155 2CKA006134A0261 6128/01-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
156 2CKA006134A0293 6128/01-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
157 2CKA006134A0294 6128/01-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
158 2CKA006134A0291 6128/01-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
159 2CKA006134A0290 6128/01-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
160 2CKA006135A0156 6129/01-81-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
161 2CKA006135A0157 6129/01-82-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
162 2CKA006135A0158 6129/01-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
163 2CKA006135A0146 6129/01-84-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
164 2CKA006135A0165 6129/01-884-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
165 2CKA006135A0166 6129/01-885-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
166 2CKA006135A0163 6129/01-803-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
167 2CKA006135A0162 6129/01-866-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
168 2CKA006117A0234 6127/02-83-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
169 2CKA006117A0235 6127/02-84-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
170 2CKA006117A0242 6127/02-884-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
171 2CKA006117A0243 6127/02-885-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
172 2CKA006117A0240 6127/02-803-500 Bedienelement, 4/8-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
173 2CKA006117A0239 6127/02-866-500 Bedienelement, 4/8-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
174 2CKA006132A0283 6122/02-81-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
175 2CKA006132A0284 6122/02-82-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
176 2CKA006132A0285 6122/02-83-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
177 2CKA006132A0263 6122/02-84-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
178 2CKA006132A0292 6122/02-884-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
179 2CKA006132A0293 6122/02-885-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
180 2CKA006132A0290 6122/02-803-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II solo® - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
181 2CKA006132A0289 6122/02-866-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II pur edelstahl - mit Multilinse Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
182 2CKA006115A0205 6125/01-81-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
183 2CKA006115A0206 6125/01-82-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
184 2CKA006115A0207 6125/01-83-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
185 2CKA006115A0214 6125/01-884-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
186 2CKA006115A0215 6125/01-885-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
187 2CKA006116A0195 6126/01-81-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
188 2CKA006116A0196 6126/01-82-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
189 2CKA006116A0197 6126/01-83-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
190 2CKA006116A0174 6126/01-84-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
191 2CKA006116A0204 6126/01-884-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
192 2CKA006116A0205 6126/01-885-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
193 2CKA006117A0221 6127/01-81-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
194 2CKA006117A0222 6127/01-82-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
195 2CKA006117A0223 6127/01-83-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
196 2CKA006117A0200 6127/01-84-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
197 2CKA006117A0230 6127/01-884-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
198 2CKA006117A0231 6127/01-885-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
199 2CKA006115A0183 6125/01-84-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
200 2CKA006115A0212 6125/01-803-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
201 2CKA006116A0202 6126/01-803-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
202 2CKA006117A0228 6127/01-803-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
203 2CKA006115A0211 6125/01-866-500 Bedienelement 1-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
204 2CKA006116A0201 6126/01-866-500 Bedienelement, 2-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
205 2CKA006117A0227 6127/01-866-500 Bedienelement, 4-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
206 2CKA006134A0331 6128/28-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
207 2CKA006134A0332 6128/28-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
208 2CKA006134A0333 6128/28-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
209 2CKA006134A0334 6128/28-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
210 2CKA006134A0338 6128/28-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
211 2CKA006134A0339 6128/28-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
212 2CKA006134A0336 6128/28-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
213 2CKA006134A0335 6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
214 2CKA006134A0308 6108/08-500 Raumtemperaturregler Objektbereich - Heiz-/Kühlbetrieb Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
215 2CKA006132A0313 6179/01-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
216 2CKA006132A0314 6179/01-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
217 2CKA006132A0317 6179/02-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
218 2CKA006132A0318 6179/02-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
219 2CKA006197A0036 6197/12-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA - 1-4-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
220 2CKA006197A0037 6197/13-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA - 1-4-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
221 2CKA006197A0040 6197/52-101-500 Universal-Dimmaktor 1x 1260 W/VA - 1-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
222 2CKA006197A0038 6197/14-101-500 Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA - 1-6-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
223 2CKA006197A0039 6197/15-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA - 1-4-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
224 2CKA006197A0041 6197/53-101-500 Universal-Dimmaktor 1 x 2400 W/VA - 1-fach Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
225 2CKA006136A0205 6136/07-811-500 Busch-SmartTouch® 7" Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
226 2CKA006136A0206 6136/07-825-500 Busch-SmartTouch® 7" Zusatzsoftware: PowerTool 1.2.107 21.07.2017 Info
227 2CKA006136A0202 6136/APP-500 Busch-ControlTouch® - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Funktionserweiterung: Skriptbeispiele 12.07.2017
228 2CKA006134A0313 6109/08-500 Raumtemperaturregler Objektbereich mit Universaleingang, 5-fach - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.1 28.06.2017
229 2CKA006181A0013 6109/05-500 Raumtemperaturregler mit Universaleingang, 5-fach, UP - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.1 28.06.2017
230 2CKA006310A0183 6351/08-825-500 Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® Firmware 02.06.2017 Info
231 2CKA006136A0205 6136/07-811-500 Busch-SmartTouch® 7" ETS4/ETS5 Applikation: Power-Tool Applikation 1.0 01.06.2017
232 2CKA006136A0205 6136/07-811-500 Busch-SmartTouch® 7" Lizenzbedingungen: Mit Nutzung gelten die folgenden Lizenzbedingungen 01.06.2017
233 2CKA006136A0206 6136/07-825-500 Busch-SmartTouch® 7" ETS4/ETS5 Applikation: Power-Tool Applikation 1.0 01.06.2017
234 2CKA006136A0206 6136/07-825-500 Busch-SmartTouch® 7" Lizenzbedingungen: Mit Nutzung gelten die folgenden Lizenzbedingungen 01.06.2017
235 2CKA006136A0205 6136/07-811-500 Busch-SmartTouch® 7" Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 12.05.2017
236 2CKA006136A0206 6136/07-825-500 Busch-SmartTouch® 7" Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 12.05.2017
237 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 26.04.2017
238 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Cyber Security Information 26.04.2017
239 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Installationsanleitung ETS App - Export for IP-Project 26.04.2017
240 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 26.04.2017
241 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Cyber Security Information 26.04.2017
242 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Installationsanleitung ETS App - Export for IP-Project 26.04.2017
243 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 26.04.2017
244 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Cyber Security Information 26.04.2017
245 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Installationsanleitung ETS App - Export for IP-Project 26.04.2017
246 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 26.04.2017
247 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Cyber Security Information 26.04.2017
248 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Installationsanleitung ETS App - Export for IP-Project 26.04.2017
249 2CKA008300A0480 83222 U-611 Innenstation Video - mit 12,6 cm (5'') Touch-Display Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 07.04.2017
250 2CKA008300A0481 83222 U-625 Innenstation Video - mit 12,6 cm (5'') Touch-Display Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 07.04.2017
251 2CKA006132A0343 6131/20-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
252 2CKA006132A0342 6131/20-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
253 2CKA006132A0345 6131/21-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
254 2CKA006132A0344 6131/21-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
255 2CKA006132A0347 6131/30-183-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
256 2CKA006132A0346 6131/30-24-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
257 2CKA006132A0349 6131/31-183-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
258 2CKA006132A0348 6131/31-24-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
259 2CKA006132A0350 6131/40-24-500 Busch-Wächter® Sky KNX - 24 Meter Firmware 1.9 10.03.2017
260 2CKA006132A0343 6131/20-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.2 09.03.2017
261 2CKA006132A0342 6131/20-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.2 09.03.2017
262 2CKA006132A0345 6131/21-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.3 09.03.2017
263 2CKA006132A0344 6131/21-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.3 09.03.2017
264 2CKA006132A0347 6131/30-183-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.2 09.03.2017
265 2CKA006132A0346 6131/30-24-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.2 09.03.2017
266 2CKA006132A0349 6131/31-183-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.3 09.03.2017
267 2CKA006132A0348 6131/31-24-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.3 09.03.2017
268 2CKA006132A0350 6131/40-24-500 Busch-Wächter® Sky KNX - 24 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.3 09.03.2017
269 2CKA008300A0004 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware 2.24 03.02.2017
270 2CKA008300A0005 83220 AP-681 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware 2.24 03.02.2017
271 2CKA008300A0006 83220 AP-683 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware 2.24 03.02.2017
272 2CKA006132A0399 6131/50-24-500 Busch-Präsenzmelder Corridor KNX - 30 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.0 02.02.2017
273 2CKA006132A0400 6131/50-183-500 Busch-Präsenzmelder Corridor KNX - 30 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.0 02.02.2017
274 2CKA006132A0413 6131/51-24-500 Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX - 30 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.0 02.02.2017
275 2CKA006132A0414 6131/51-183-500 Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX - 30 Meter ETS4/ETS5 Applikation 3.0 02.02.2017
276 2CKA006134A0315 6109/18-500 Raumtemperaturregler mit Universaleingang 5-fach - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.0 12.12.2016
277 2CKA006134A0317 6109/28-500 Raumtemperaturregler mit CO2/Feuchte-Sensor - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.0 12.12.2016
278 2CKA006151A0254 6155/30-500 LED-Dimmer Konstantspannung - 1-4-fach ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.08.2016
279 2CKA006151A0256 6155/40-500 LED-Dimmer Konstantspannung mit integriertem Netzteil. - 1-4-fach ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.08.2016
280 2CKA006134A0331 6128/28-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
281 2CKA006134A0331 6128/28-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
282 2CKA006134A0332 6128/28-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
283 2CKA006134A0332 6128/28-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
284 2CKA006134A0333 6128/28-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
285 2CKA006134A0333 6128/28-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
286 2CKA006134A0334 6128/28-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
287 2CKA006134A0334 6128/28-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
288 2CKA006134A0338 6128/28-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
289 2CKA006134A0338 6128/28-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
290 2CKA006134A0339 6128/28-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
291 2CKA006134A0339 6128/28-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
292 2CKA006134A0336 6128/28-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
293 2CKA006134A0336 6128/28-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
294 2CKA006134A0335 6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
295 2CKA006134A0335 6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS3 Applikation 1.0 18.08.2016
296 2CKA006115A0216 6125/02-81-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
297 2CKA006115A0217 6125/02-82-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
298 2CKA006116A0206 6126/02-81-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
299 2CKA006116A0207 6126/02-82-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
300 2CKA006117A0232 6127/02-81-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
301 2CKA006117A0233 6127/02-82-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
302 2CKA006310A0133 6344-24G-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 05.07.2016 Info
303 2CKA006310A0133 6344-24G-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Update Firmware 6344-xxx 0.1.6.11 05.07.2016 Info
304 2CKA006310A0174 6344-811-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 05.07.2016 Info
305 2CKA006310A0174 6344-811-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Update Firmware 6344-xxx 0.1.6.11 05.07.2016 Info
306 2CKA006310A0132 6344-825-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 05.07.2016 Info
307 2CKA006310A0132 6344-825-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Update Firmware 6344-xxx 0.1.6.11 05.07.2016 Info
308 2CKA006310A0130 6344-866-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 05.07.2016 Info
309 2CKA006310A0130 6344-866-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Update Firmware 6344-xxx 0.1.6.11 05.07.2016 Info
310 2CKA006115A0218 6125/02-83-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
311 2CKA006115A0219 6125/02-84-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
312 2CKA006115A0226 6125/02-884-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
313 2CKA006115A0227 6125/02-885-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
314 2CKA006115A0224 6125/02-803-500 Bedienelement, 1/2-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
315 2CKA006115A0223 6125/02-866-500 Bedienelement, 1/2-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
316 2CKA006116A0208 6126/02-83-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
317 2CKA006116A0209 6126/02-84-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
318 2CKA006116A0216 6126/02-884-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
319 2CKA006116A0217 6126/02-885-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
320 2CKA006116A0214 6126/02-803-500 Bedienelement, 2/4-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
321 2CKA006116A0213 6126/02-866-500 Bedienelement, 2/4-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
322 2CKA006135A0156 6129/01-81-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
323 2CKA006135A0157 6129/01-82-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
324 2CKA006135A0158 6129/01-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
325 2CKA006135A0146 6129/01-84-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
326 2CKA006135A0165 6129/01-884-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
327 2CKA006135A0166 6129/01-885-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
328 2CKA006135A0163 6129/01-803-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
329 2CKA006135A0162 6129/01-866-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
330 2CKA006117A0234 6127/02-83-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
331 2CKA006117A0235 6127/02-84-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
332 2CKA006117A0242 6127/02-884-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
333 2CKA006117A0243 6127/02-885-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
334 2CKA006117A0240 6127/02-803-500 Bedienelement, 4/8-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
335 2CKA006117A0239 6127/02-866-500 Bedienelement, 4/8-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
336 2CKA006115A0205 6125/01-81-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
337 2CKA006115A0206 6125/01-82-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
338 2CKA006115A0207 6125/01-83-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
339 2CKA006115A0214 6125/01-884-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
340 2CKA006115A0215 6125/01-885-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
341 2CKA006116A0195 6126/01-81-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
342 2CKA006116A0196 6126/01-82-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
343 2CKA006116A0197 6126/01-83-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
344 2CKA006116A0174 6126/01-84-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
345 2CKA006116A0204 6126/01-884-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
346 2CKA006116A0205 6126/01-885-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
347 2CKA006117A0221 6127/01-81-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
348 2CKA006117A0222 6127/01-82-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
349 2CKA006117A0223 6127/01-83-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
350 2CKA006117A0200 6127/01-84-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
351 2CKA006117A0230 6127/01-884-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
352 2CKA006117A0231 6127/01-885-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
353 2CKA006115A0183 6125/01-84-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
354 2CKA006115A0212 6125/01-803-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
355 2CKA006116A0202 6126/01-803-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
356 2CKA006117A0228 6127/01-803-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
357 2CKA006115A0211 6125/01-866-500 Bedienelement 1-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
358 2CKA006116A0201 6126/01-866-500 Bedienelement, 2-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
359 2CKA006117A0227 6127/01-866-500 Bedienelement, 4-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 05.07.2016 Info
360 2CKA006320A0052 6321/38-20-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
361 2CKA006320A0054 6321/38-24G-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
362 2CKA006320A0060 6321/38-260-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
363 2CKA006320A0056 6321/38-79-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR impuls - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
364 2CKA006320A0058 6321/38-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR future® linear - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
365 2CKA006320A0062 6321/58-20-500 Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
366 2CKA006320A0064 6321/58-24G-500 Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
367 2CKA006320A0070 6321/58-260-500 Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
368 2CKA006320A0066 6321/58-79-500 Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR impuls - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
369 2CKA006320A0068 6321/58-83-500 Bedienelement 5/10-fach, mit IR-Schnittstelle und RTR future® linear - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 30.05.2016
370 2CKA006136A0202 6136/APP-500 Busch-ControlTouch® - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Lizenzbedingungen: Lizenzbedingung 28.04.2016
371 2CKA006132A0376 6122/10-81-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
372 2CKA006132A0377 6122/10-82-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
373 2CKA006132A0373 6122/10-212-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select Busch-Duro 2000® SI - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
374 2CKA006132A0374 6122/10-214-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select Reflex SI - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
375 2CKA006132A0359 6122/10-914 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select Busch-balance® SI - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
376 2CKA006132A0378 6122/10-83-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
377 2CKA006132A0379 6122/10-84-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
378 2CKA006132A0380 6122/10-884-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
379 2CKA006132A0381 6122/10-885-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
380 2CKA006132A0382 6122/10-803-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select solo® - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
381 2CKA006132A0385 6122/10-866-500 Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select pur edelstahl - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 26.04.2016
382 2CKA006133A0221 6108/06-500 Tasterankopplung 2-fach - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 15.04.2016
383 2CKA006133A0223 6108/07-500 Tasterankopplung 4-fach - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 15.04.2016
384 2CKA006133A0225 6108/06-AP-500 Tasterankopplung 2-fach für ocean - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 15.04.2016
385 2CKA006133A0227 6108/07-AP-500 Tasterankopplung 4-fach für ocean - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 15.04.2016
386 2CKA006134A0319 6108/18-500 Raumtemperaturregler mit Display - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.0 15.04.2016
387 2CKA006134A0331 6128/28-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
388 2CKA006134A0332 6128/28-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
389 2CKA006134A0333 6128/28-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
390 2CKA006134A0334 6128/28-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
391 2CKA006134A0338 6128/28-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
392 2CKA006134A0339 6128/28-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
393 2CKA006134A0336 6128/28-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
394 2CKA006134A0335 6128/28-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 13.04.2016
395 2CKA006136A0202 6136/APP-500 Busch-ControlTouch® - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Finde dein Busch-ControlTouch® Windows. 1.0 29.03.2016
396 2CKA006136A0202 6136/APP-500 Busch-ControlTouch® - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Finde dein Busch-ControlTouch® Mac. 1.0 29.03.2016
397 2CKA008100A0358 8186/31-101 WLAN-Accesspoint, UP - Spannungsversorgung durch Netzspannung Firmware 3.0 10.11.2015
398 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 16.06.2015
399 2CKA006200A0071 6200 AP-101 System Access Point - für Busch-free@home® Cyber Security Information 16.06.2015
400 2CKA006800A2545 6854 AGM-201 Busch-Wächter® 70 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
401 2CKA006800A2542 6854 AGM-204 Busch-Wächter® 70 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
402 2CKA006800A2543 6854 AGM-208 Busch-Wächter® 70 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
403 2CKA006800A2544 6854 AGM-35 Busch-Wächter® 70 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
404 2CKA006800A2610 6855 AGM-201 Busch-Wächter® 110 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
405 2CKA006800A2607 6855 AGM-204 Busch-Wächter® 110 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
406 2CKA006800A2608 6855 AGM-208 Busch-Wächter® 110 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
407 2CKA006800A2609 6855 AGM-35 Busch-Wächter® 110 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
408 2CKA006800A2523 6847/11 AGM-201 Busch-Wächter® 220 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
409 2CKA006800A2520 6847/11 AGM-204 Busch-Wächter® 220 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
410 2CKA006800A2521 6847/11 AGM-208 Busch-Wächter® 220 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
411 2CKA006800A2522 6847/11 AGM-35 Busch-Wächter® 220 MasterLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
412 2CKA006800A2531 6847 AGM-201 Busch-Wächter® 220 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
413 2CKA006800A2528 6847 AGM-204 Busch-Wächter® 220 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
414 2CKA006800A2529 6847 AGM-208 Busch-Wächter® 220 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
415 2CKA006800A2530 6847 AGM-35 Busch-Wächter® 220 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
416 2CKA006800A2599 6847/8 AGM-204 Busch-Wächter® 220 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
417 2CKA006800A2536 6847 AGS-204 Busch-Wächter® 220 MasterLINE select Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
418 2CKA006800A2577 6848 AGM-201 Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
419 2CKA006800A2574 6848 AGM-204 Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
420 2CKA006800A2575 6848 AGM-208 Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
421 2CKA006800A2576 6848 AGM-35 Busch-Wächter® 220 MasterLINE premium - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
422 2CKA006800A2553 6867 AGM-201 Busch-Wächter® 280 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
423 2CKA006800A2550 6867 AGM-204 Busch-Wächter® 280 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
424 2CKA006800A2551 6867 AGM-208 Busch-Wächter® 280 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
425 2CKA006800A2552 6867 AGM-35 Busch-Wächter® 280 MasterLINE - inkl. IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
426 2CKA006700A0034 6747 AGM-201 Busch-Wächter® 220 WaveLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
427 2CKA006700A0031 6747 AGM-204 Busch-Wächter® 220 WaveLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
428 2CKA006700A0032 6747 AGM-208 Busch-Wächter® 220 WaveLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
429 2CKA006700A0033 6747 AGM-35 Busch-Wächter® 220 WaveLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
430 2CKA006800A2318 6853 AGM-201 Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
431 2CKA006800A2317 6853 AGM-204 Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
432 2CKA006800A2319 6853 AGM-35 Busch-Wächter® 90 ProfessionalLINE Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
433 2CKA006800A2331 6845/11 AGM-201 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE - ohne IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
434 2CKA006800A2330 6845/11 AGM-204 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE - ohne IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
435 2CKA006800A2332 6845/11 AGM-35 Busch-Wächter® 220 ProfessionalLINE - ohne IR-Handsender Zusatzsoftware: Busch-Wächter® CAD-Planungssoftware 4.4.0.0 21.04.2015
436 2CKA006120A0072 6120/13-500 UP-Power-Busankoppler - Busch-priOn® Firmware 18.03.2015 Info
437 2CKA008100A0356 8186/41 WLAN-Accesspoint PoE, UP - Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Firmware 2.0 05.03.2015
438 2CKA006310A0133 6344-24G-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS3 Applikation 2.0 17.02.2015 Info
439 2CKA006310A0174 6344-811-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS3 Applikation 2.0 17.02.2015 Info
440 2CKA006310A0132 6344-825-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS3 Applikation 2.0 17.02.2015 Info
441 2CKA006310A0130 6344-866-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® ETS3 Applikation 2.0 17.02.2015 Info
442 2CKA006310A0125 6342-24G-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
443 2CKA006310A0125 6342-24G-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
444 2CKA006310A0172 6342-811-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
445 2CKA006310A0172 6342-811-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
446 2CKA006310A0124 6342-825-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
447 2CKA006310A0124 6342-825-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
448 2CKA006310A0122 6342-866-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
449 2CKA006310A0122 6342-866-101-500 Bedienelement 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
450 2CKA006310A0109 6340-24G-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
451 2CKA006310A0109 6340-24G-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
452 2CKA006310A0168 6340-811-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
453 2CKA006310A0168 6340-811-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
454 2CKA006310A0108 6340-825-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
455 2CKA006310A0108 6340-825-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
456 2CKA006310A0106 6340-866-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
457 2CKA006310A0106 6340-866-101-500 Bedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
458 2CKA006310A0117 6341-24G-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
459 2CKA006310A0117 6341-24G-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
460 2CKA006310A0170 6341-811-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
461 2CKA006310A0170 6341-811-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
462 2CKA006310A0116 6341-825-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
463 2CKA006310A0116 6341-825-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
464 2CKA006310A0114 6341-866-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
465 2CKA006310A0114 6341-866-101-500 Drehbedienelement 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
466 2CKA006310A0081 6345-24G-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
467 2CKA006310A0081 6345-24G-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
468 2CKA006310A0176 6345-811-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
469 2CKA006310A0176 6345-811-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
470 2CKA006310A0080 6345-825-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
471 2CKA006310A0080 6345-825-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
472 2CKA006310A0078 6345-866-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
473 2CKA006310A0078 6345-866-101-500 Busch-Wächter® 180 UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
474 2CKA006310A0157 6350-825-101-500 Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
475 2CKA006310A0157 6350-825-101-500 Abschlussleiste oben mit IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
476 2CKA006310A0183 6351/08-825-500 Abschlussleiste oben mit Infodisplay, RTR, IR-Empfänger und Näherungssensor - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
477 2CKA006310A0147 6348-24G-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
478 2CKA006310A0147 6348-24G-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
479 2CKA006310A0178 6348-811-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
480 2CKA006310A0178 6348-811-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
481 2CKA006310A0146 6348-825-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
482 2CKA006310A0146 6348-825-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
483 2CKA006310A0144 6348-860-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
484 2CKA006310A0144 6348-860-101-500 Standardabschlussleiste oben - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
485 2CKA006310A0155 6349-24G-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
486 2CKA006310A0155 6349-24G-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
487 2CKA006310A0180 6349-811-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
488 2CKA006310A0180 6349-811-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
489 2CKA006310A0154 6349-825-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
490 2CKA006310A0154 6349-825-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
491 2CKA006310A0152 6349-860-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
492 2CKA006310A0152 6349-860-101-500 Standardabschlussleiste unten - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
493 2CKA006310A0135 6346/10-101-500 Grundträger, 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
494 2CKA006310A0135 6346/10-101-500 Grundträger, 1-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
495 2CKA006310A0137 6346/11-101-500 Grundträger, 2-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
496 2CKA006310A0137 6346/11-101-500 Grundträger, 2-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
497 2CKA006310A0139 6346/12-101-500 Grundträger, 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
498 2CKA006310A0139 6346/12-101-500 Grundträger, 3-fach - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
499 2CKA006310A0165 6352-24G-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
500 2CKA006310A0165 6352-24G-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
501 2CKA006310A0182 6352-811-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
502 2CKA006310A0182 6352-811-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
503 2CKA006310A0164 6352-825-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
504 2CKA006310A0164 6352-825-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
505 2CKA006310A0162 6352-860-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
506 2CKA006310A0162 6352-860-101-500 Abschlussleiste unten mit Temperaturfühler - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
507 2CKA006310A0097 6354 U-500 Schaltaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
508 2CKA006310A0097 6354 U-500 Schaltaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
509 2CKA006310A0098 6355 U-500 Universal-Dimmaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
510 2CKA006310A0098 6355 U-500 Universal-Dimmaktor 1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
511 2CKA006310A0099 6356 U-500 Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
512 2CKA006310A0099 6356 U-500 Serien-/Jalousieaktor 2/1-fach, UP - Busch-priOn® ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
513 2CKA006310A0093 6353/20-860-500 Beschriftungssymbol Beleuchtung ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
514 2CKA006310A0093 6353/20-860-500 Beschriftungssymbol Beleuchtung ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
515 2CKA006310A0094 6353/30-860-500 Beschriftungssymbol Jalousie ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
516 2CKA006310A0094 6353/30-860-500 Beschriftungssymbol Jalousie ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
517 2CKA006310A0095 6353/40-860-500 Beschriftungssymbol Raumtemperatur ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
518 2CKA006310A0095 6353/40-860-500 Beschriftungssymbol Raumtemperatur ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
519 2CKA006310A0096 6353/50-860-500 Beschriftungssymbol Szene ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
520 2CKA006310A0096 6353/50-860-500 Beschriftungssymbol Szene ETS-Applikation für PowerTool 2.0 17.02.2015 Info
521 2CKA006134A0308 6108/08-500 Raumtemperaturregler Objektbereich - Heiz-/Kühlbetrieb ETS-Applikation für PowerTool 1.0 17.02.2015 Info
522 2CKA006134A0308 6108/08-500 Raumtemperaturregler Objektbereich - Heiz-/Kühlbetrieb ETS4/ETS5 Applikation 1.0 17.02.2015
523 2CKA006132A0343 6131/20-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
524 2CKA006132A0342 6131/20-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini KNX - 8 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
525 2CKA006132A0345 6131/21-183-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
526 2CKA006132A0344 6131/21-24-500 Busch-Präsenzmelder Mini Premium KNX - 8 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
527 2CKA006132A0347 6131/30-183-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
528 2CKA006132A0346 6131/30-24-500 Busch-Präsenzmelder KNX - 12 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
529 2CKA006132A0349 6131/31-183-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
530 2CKA006132A0348 6131/31-24-500 Busch-Präsenzmelder Premium KNX - 12 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
531 2CKA006132A0350 6131/40-24-500 Busch-Wächter® Sky KNX - 24 Meter ETS3 Applikation 1.0 16.02.2015 Info
532 2CKA008100A0358 8186/31-101 WLAN-Accesspoint, UP - Spannungsversorgung durch Netzspannung Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 05.11.2014
533 2CKA008100A0356 8186/41 WLAN-Accesspoint PoE, UP - Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 05.11.2014
534 2CKA008300A0353 83221AP-611 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 31.10.2014
535 2CKA008300A0354 83221AP-625 Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Lizenzbedingungen: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 31.10.2014
536 2CKA008300A0004 83220 AP-624 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 31.10.2014
537 2CKA008300A0005 83220 AP-681 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 31.10.2014
538 2CKA008300A0006 83220 AP-683 Busch-WelcomePanel® - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 31.10.2014
539 2CKA006310A0133 6344-24G-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 24.10.2014
540 2CKA006310A0174 6344-811-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 24.10.2014
541 2CKA006310A0132 6344-825-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 24.10.2014
542 2CKA006310A0130 6344-866-101-500 8,89 cm TFT-Farbdisplay mit Drehbedienelement - Busch-priOn® Firmware: Mit Download der Firmware gelten die folgenden Lizenzbedingungen 24.10.2014
543 2CKA008100A0356 8186/41 WLAN-Accesspoint PoE, UP - Spannungsversorgung durch Power over Ethernet Zusatzsoftware: Quellcode 2.0 05.03.2014
544 2CKA006197A0036 6197/12-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA - 1-4-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
545 2CKA006197A0037 6197/13-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA - 1-4-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
546 2CKA006197A0040 6197/52-101-500 Universal-Dimmaktor 1x 1260 W/VA - 1-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
547 2CKA006197A0038 6197/14-101-500 Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA - 1-6-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
548 2CKA006197A0039 6197/15-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA - 1-4-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
549 2CKA006197A0041 6197/53-101-500 Universal-Dimmaktor 1 x 2400 W/VA - 1-fach ETS-Applikation für PowerTool 1.5 27.01.2014 Info
550 2CKA006115A0205 6125/01-81-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
551 2CKA006115A0206 6125/01-82-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
552 2CKA006115A0207 6125/01-83-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
553 2CKA006115A0214 6125/01-884-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
554 2CKA006115A0215 6125/01-885-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
555 2CKA006116A0195 6126/01-81-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
556 2CKA006116A0196 6126/01-82-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
557 2CKA006116A0197 6126/01-83-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
558 2CKA006116A0174 6126/01-84-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
559 2CKA006116A0204 6126/01-884-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
560 2CKA006116A0205 6126/01-885-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
561 2CKA006117A0221 6127/01-81-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
562 2CKA006117A0222 6127/01-82-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
563 2CKA006117A0223 6127/01-83-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
564 2CKA006117A0200 6127/01-84-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
565 2CKA006117A0230 6127/01-884-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
566 2CKA006117A0231 6127/01-885-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
567 2CKA006115A0183 6125/01-84-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
568 2CKA006115A0212 6125/01-803-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
569 2CKA006116A0202 6126/01-803-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
570 2CKA006117A0228 6127/01-803-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
571 2CKA006115A0211 6125/01-866-500 Bedienelement 1-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
572 2CKA006116A0201 6126/01-866-500 Bedienelement, 2-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
573 2CKA006117A0227 6127/01-866-500 Bedienelement, 4-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler Firmware 0.1.4 29.07.2013 Info
574 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Makros für ETS 3 7.3.0.250 25.06.2013
575 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
576 2CKA008136A0024 8136/09-811-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
577 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Makros für ETS 3 7.3.0.250 25.06.2013
578 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
579 2CKA008136A0026 8136/09-825-500 Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
580 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Makros für ETS 3 7.3.0.250 25.06.2013
581 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
582 2CKA008136A0028 8136/12-811-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
583 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment Zusatzsoftware: Makros für ETS 3 7.3.0.250 25.06.2013
584 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
585 2CKA008136A0030 8136/12-825-500 Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment ETS3 Applikation 3 25.06.2013
586 2CKA006132A0313 6179/01-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX ETS3 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
587 2CKA006132A0313 6179/01-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX ETS4/ETS5 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
588 2CKA006132A0314 6179/01-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX ETS3 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
589 2CKA006132A0314 6179/01-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX ETS4/ETS5 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
590 2CKA006132A0317 6179/02-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium ETS3 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
591 2CKA006132A0317 6179/02-204-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium ETS4/ETS5 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
592 2CKA006132A0318 6179/02-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium ETS3 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
593 2CKA006132A0318 6179/02-208-500 Busch-Wächter® 220 MasterLINE KNX Premium ETS4/ETS5 Applikation 1.0 01.02.2013 Info
594 2CKA006151A0245 6151/11 U-500 Schaltaktor, 16 A - 1-fach Aktor ETS3 Applikation 0.1 28.08.2012
595 2CKA006151A0245 6151/11 U-500 Schaltaktor, 16 A - 1-fach Aktor ETS3 Applikation 0.1 28.08.2012
596 2CKA006151A0245 6151/11 U-500 Schaltaktor, 16 A - 1-fach Aktor ETS4/ETS5 Applikation 0.1 28.08.2012
597 2CKA006152A0040 6152/11 U-500 Jalousieaktor - 1-fach Jalousieaktor ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
598 2CKA006152A0040 6152/11 U-500 Jalousieaktor - 1-fach Jalousieaktor ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
599 2CKA006152A0040 6152/11 U-500 Jalousieaktor - 1-fach Jalousieaktor ETS4/ETS5 Applikation 1.1 28.08.2012
600 2CKA006151A0247 6164/11 U-500 Heizungsaktor - 1-fach Aktor ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
601 2CKA006151A0247 6164/11 U-500 Heizungsaktor - 1-fach Aktor ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
602 2CKA006151A0247 6164/11 U-500 Heizungsaktor - 1-fach Aktor ETS4/ETS5 Applikation 1.1 28.08.2012
603 2CKA006151A0249 6173/11 U-500 Kombiaktor - 1x Jalousie/1x HKL ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
604 2CKA006151A0249 6173/11 U-500 Kombiaktor - 1x Jalousie/1x HKL ETS3 Applikation 1.1 28.08.2012
605 2CKA006151A0249 6173/11 U-500 Kombiaktor - 1x Jalousie/1x HKL ETS4/ETS5 Applikation 1.1 28.08.2012
606 2CKA006197A0036 6197/12-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 210 W/VA bis 1x 840 W/VA - 1-4-fach Firmware 0.34 23.08.2012 Info
607 2CKA006197A0037 6197/13-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 315 W/VA bis 1x 1260 W/VA - 1-4-fach Firmware 0.34 23.08.2012 Info
608 2CKA006197A0040 6197/52-101-500 Universal-Dimmaktor 1x 1260 W/VA - 1-fach ETS4/ETS5 Applikation 1.3 23.08.2012 Info
609 2CKA006197A0038 6197/14-101-500 Universal-Dimmaktor 6x 315 W/VA bis 1x 1890 W/VA - 1-6-fach Firmware 0.34 23.08.2012 Info
610 2CKA006197A0039 6197/15-101-500 Universal-Dimmaktor 4x 600 W/VA bis 1x 2400 W/VA - 1-4-fach Firmware 0.34 23.08.2012 Info
611 2CKA006197A0041 6197/53-101-500 Universal-Dimmaktor 1 x 2400 W/VA - 1-fach ETS4/ETS5 Applikation 1.3 23.08.2012 Info
612 2CKA006770A0001 6770 WaveLine Medienkonverter TP-RF - KNX Twisted Pair/ KNX Funk ETS3 Applikation 1.0 03.01.2012
613 2CKA006132A0283 6122/02-81-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
614 2CKA006132A0283 6122/02-81-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
615 2CKA006132A0284 6122/02-82-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
616 2CKA006132A0284 6122/02-82-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
617 2CKA006132A0285 6122/02-83-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
618 2CKA006132A0285 6122/02-83-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
619 2CKA006132A0263 6122/02-84-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
620 2CKA006132A0263 6122/02-84-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
621 2CKA006132A0292 6122/02-884-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
622 2CKA006132A0292 6122/02-884-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
623 2CKA006132A0293 6122/02-885-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
624 2CKA006132A0293 6122/02-885-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II future® linear - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
625 2CKA006132A0290 6122/02-803-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II solo® - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
626 2CKA006132A0290 6122/02-803-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II solo® - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
627 2CKA006132A0289 6122/02-866-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II pur edelstahl - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
628 2CKA006132A0289 6122/02-866-500 Busch-Wächter® 180 UP Sensor Komfort II pur edelstahl - mit Multilinse ETS-Applikation für PowerTool 1.0 11.07.2011 Info
629 2CKA006320A0002 6320/10-20-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
630 2CKA006320A0002 6320/10-20-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
631 2CKA006320A0004 6320/10-24G-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
632 2CKA006320A0004 6320/10-24G-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
633 2CKA006320A0010 6320/10-260-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
634 2CKA006320A0010 6320/10-260-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
635 2CKA006320A0006 6320/10-79-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
636 2CKA006320A0006 6320/10-79-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
637 2CKA006320A0008 6320/10-83-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
638 2CKA006320A0008 6320/10-83-500 Bedienelement 1/2-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
639 2CKA006320A0012 6320/30-20-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
640 2CKA006320A0012 6320/30-20-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
641 2CKA006320A0014 6320/30-24G-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
642 2CKA006320A0014 6320/30-24G-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
643 2CKA006320A0020 6320/30-260-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
644 2CKA006320A0020 6320/30-260-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
645 2CKA006320A0016 6320/30-79-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
646 2CKA006320A0016 6320/30-79-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
647 2CKA006320A0018 6320/30-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
648 2CKA006320A0018 6320/30-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
649 2CKA006320A0032 6320/50-20-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
650 2CKA006320A0032 6320/50-20-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
651 2CKA006320A0034 6320/50-24G-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
652 2CKA006320A0034 6320/50-24G-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
653 2CKA006320A0040 6320/50-260-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
654 2CKA006320A0040 6320/50-260-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle alpha - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
655 2CKA006320A0036 6320/50-79-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
656 2CKA006320A0036 6320/50-79-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle impuls - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
657 2CKA006320A0038 6320/50-83-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS3 Applikation 1.0 22.03.2011
658 2CKA006320A0038 6320/50-83-500 Bedienelement 5/10-fach, mit Infrarotschnittstelle future® linear - Busch-triton® ETS4/ETS5 Applikation 1.0 22.03.2011
659 2CKA006115A0216 6125/02-81-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
660 2CKA006115A0216 6125/02-81-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
661 2CKA006115A0217 6125/02-82-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
662 2CKA006115A0217 6125/02-82-500 Bedienelement, 1/2-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
663 2CKA006116A0206 6126/02-81-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
664 2CKA006116A0207 6126/02-82-500 Bedienelement, 2/4-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
665 2CKA006134A0284 6128/01-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
666 2CKA006134A0284 6128/01-81-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
667 2CKA006134A0285 6128/01-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
668 2CKA006134A0285 6128/01-82-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
669 2CKA006117A0232 6127/02-81-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
670 2CKA006117A0233 6127/02-82-500 Bedienelement, 4/8-fach - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
671 2CKA006115A0218 6125/02-83-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
672 2CKA006115A0218 6125/02-83-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
673 2CKA006115A0219 6125/02-84-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
674 2CKA006115A0219 6125/02-84-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
675 2CKA006115A0226 6125/02-884-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
676 2CKA006115A0226 6125/02-884-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
677 2CKA006115A0227 6125/02-885-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
678 2CKA006115A0227 6125/02-885-500 Bedienelement, 1/2-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
679 2CKA006115A0224 6125/02-803-500 Bedienelement, 1/2-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
680 2CKA006115A0224 6125/02-803-500 Bedienelement, 1/2-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
681 2CKA006115A0223 6125/02-866-500 Bedienelement, 1/2-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
682 2CKA006115A0223 6125/02-866-500 Bedienelement, 1/2-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS4/ETS5 Applikation 1.0 24.01.2011 Info
683 2CKA006116A0208 6126/02-83-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
684 2CKA006116A0209 6126/02-84-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
685 2CKA006116A0216 6126/02-884-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
686 2CKA006116A0217 6126/02-885-500 Bedienelement, 2/4-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
687 2CKA006116A0214 6126/02-803-500 Bedienelement, 2/4-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
688 2CKA006116A0213 6126/02-866-500 Bedienelement, 2/4-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
689 2CKA006134A0286 6128/01-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
690 2CKA006134A0286 6128/01-83-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
691 2CKA006134A0261 6128/01-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
692 2CKA006134A0261 6128/01-84-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
693 2CKA006134A0293 6128/01-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
694 2CKA006134A0293 6128/01-884-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
695 2CKA006134A0294 6128/01-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
696 2CKA006134A0294 6128/01-885-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
697 2CKA006134A0291 6128/01-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
698 2CKA006134A0291 6128/01-803-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
699 2CKA006134A0290 6128/01-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
700 2CKA006134A0290 6128/01-866-500 Bedienelement 2/4-fach, mit RTR pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
701 2CKA006135A0156 6129/01-81-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
702 2CKA006135A0157 6129/01-82-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
703 2CKA006135A0158 6129/01-83-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
704 2CKA006135A0146 6129/01-84-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
705 2CKA006135A0165 6129/01-884-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
706 2CKA006135A0166 6129/01-885-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
707 2CKA006135A0163 6129/01-803-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
708 2CKA006135A0162 6129/01-866-500 Bedienelement 3/6-fach, mit IR-Schnittstelle pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
709 2CKA006117A0234 6127/02-83-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
710 2CKA006117A0235 6127/02-84-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
711 2CKA006117A0242 6127/02-884-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
712 2CKA006117A0243 6127/02-885-500 Bedienelement, 4/8-fach future® linear - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
713 2CKA006117A0240 6127/02-803-500 Bedienelement, 4/8-fach solo® - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
714 2CKA006117A0239 6127/02-866-500 Bedienelement, 4/8-fach pur edelstahl - Multifunktion/Farbkonzept ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
715 2CKA006115A0205 6125/01-81-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
716 2CKA006115A0206 6125/01-82-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
717 2CKA006115A0207 6125/01-83-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
718 2CKA006115A0214 6125/01-884-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
719 2CKA006115A0215 6125/01-885-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
720 2CKA006116A0195 6126/01-81-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
721 2CKA006116A0196 6126/01-82-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
722 2CKA006116A0197 6126/01-83-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
723 2CKA006116A0174 6126/01-84-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
724 2CKA006116A0204 6126/01-884-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
725 2CKA006116A0205 6126/01-885-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
726 2CKA006117A0221 6127/01-81-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
727 2CKA006117A0222 6127/01-82-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
728 2CKA006117A0223 6127/01-83-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
729 2CKA006117A0200 6127/01-84-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
730 2CKA006117A0230 6127/01-884-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
731 2CKA006117A0231 6127/01-885-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
732 2CKA006115A0183 6125/01-84-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
733 2CKA006115A0212 6125/01-803-500 Bedienelement 1-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
734 2CKA006116A0202 6126/01-803-500 Bedienelement, 2-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
735 2CKA006117A0228 6127/01-803-500 Bedienelement, 4-fach - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
736 2CKA006115A0211 6125/01-866-500 Bedienelement 1-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
737 2CKA006116A0201 6126/01-866-500 Bedienelement, 2-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
738 2CKA006117A0227 6127/01-866-500 Bedienelement, 4-fach pur edelstahl - mit beiliegendem Busankoppler ETS-Applikation für PowerTool 1.0 24.01.2011 Info
739 2CKA006138A0005 6138/11-83-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS3 Applikation 1.0 21.10.2009
740 2CKA006138A0005 6138/11-83-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS3 Applikation 1.0 21.10.2009
741 2CKA006138A0005 6138/11-83-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 21.10.2009
742 2CKA006138A0003 6138/11-84-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS3 Applikation 1.0 21.10.2009
743 2CKA006138A0003 6138/11-84-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS3 Applikation 1.0 21.10.2009
744 2CKA006138A0003 6138/11-84-500 Raumtemperaturregler Fan Coil mit Display, AP - mit integriertem Busankoppler ETS4/ETS5 Applikation 1.0 21.10.2009
745 2CKA006730A0014 6730-81 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
746 2CKA006730A0014 6730-81 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
747 2CKA006730A0014 6730-81 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
748 2CKA006730A0014 6730-81 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
749 2CKA006730A0015 6730-82 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
750 2CKA006730A0015 6730-82 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
751 2CKA006730A0015 6730-82 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
752 2CKA006730A0015 6730-82 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
753 2CKA006730A0017 6730-84 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
754 2CKA006730A0017 6730-84 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
755 2CKA006730A0017 6730-84 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
756 2CKA006730A0017 6730-84 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
757 2CKA006730A0023 6730-866 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
758 2CKA006730A0023 6730-866 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
759 2CKA006730A0023 6730-866 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
760 2CKA006730A0023 6730-866 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
761 2CKA006730A0025 6730-803 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
762 2CKA006730A0025 6730-803 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
763 2CKA006730A0025 6730-803 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
764 2CKA006730A0025 6730-803 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
765 2CKA006730A0007 6730-20 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
766 2CKA006730A0007 6730-20 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
767 2CKA006730A0007 6730-20 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
768 2CKA006730A0007 6730-20 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
769 2CKA006730A0008 6730-21 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
770 2CKA006730A0008 6730-21 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
771 2CKA006730A0008 6730-21 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
772 2CKA006730A0008 6730-21 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
773 2CKA006730A0009 6730-22G LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
774 2CKA006730A0009 6730-22G LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
775 2CKA006730A0009 6730-22G LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
776 2CKA006730A0009 6730-22G LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
777 2CKA006730A0010 6730-24 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
778 2CKA006730A0010 6730-24 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
779 2CKA006730A0010 6730-24 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
780 2CKA006730A0010 6730-24 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
781 2CKA006730A0011 6730-24G LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
782 2CKA006730A0011 6730-24G LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
783 2CKA006730A0011 6730-24G LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
784 2CKA006730A0011 6730-24G LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
785 2CKA006730A0005 6730-260 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
786 2CKA006730A0005 6730-260 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
787 2CKA006730A0005 6730-260 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
788 2CKA006730A0005 6730-260 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
789 2CKA006730A0006 6730-266 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
790 2CKA006730A0006 6730-266 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
791 2CKA006730A0006 6730-266 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
792 2CKA006730A0006 6730-266 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
793 2CKA006730A0016 6730-83 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
794 2CKA006730A0016 6730-83 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
795 2CKA006730A0016 6730-83 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
796 2CKA006730A0016 6730-83 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
797 2CKA006730A0026 6730-884 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
798 2CKA006730A0026 6730-884 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
799 2CKA006730A0026 6730-884 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
800 2CKA006730A0026 6730-884 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
801 2CKA006730A0027 6730-885 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
802 2CKA006730A0027 6730-885 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
803 2CKA006730A0027 6730-885 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
804 2CKA006730A0027 6730-885 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
805 2CKA006730A0091 6730-914 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
806 2CKA006730A0091 6730-914 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
807 2CKA006730A0002 6730-214 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
808 2CKA006730A0002 6730-214 LED-Anzeige WaveLINE ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
809 2CKA006730A0002 6730-214 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
810 2CKA006730A0002 6730-214 LED-Anzeige WaveLINE ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
811 2CKA006730A0001 6730-212 LED-Anzeige WaveLINE Busch-Duro 2000® SI ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
812 2CKA006730A0001 6730-212 LED-Anzeige WaveLINE Busch-Duro 2000® SI ETS2 Applikation 1.0 10.10.2007
813 2CKA006730A0001 6730-212 LED-Anzeige WaveLINE Busch-Duro 2000® SI ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
814 2CKA006730A0001 6730-212 LED-Anzeige WaveLINE Busch-Duro 2000® SI ETS4/ETS5 Applikation 1.0 10.10.2007
815 2CKA006146A0022 6146/10 Helligkeits-, Temperaturschalter - 3-fach ETS2 Applikation 1.2 07.08.2007
816 2CKA008100A0358 8186/31-101 WLAN-Accesspoint, UP - Spannungsversorgung durch Netzspannung Zusatzsoftware: Quellcode 3.0
817 2CKA006800A2732 6819/60-24 Busch-Präsenzmelder Compact, Relais - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
818 2CKA006800A2766 6819/60-183 Busch-Präsenzmelder Compact, Relais - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
819 2CKA006800A2734 6819/30-24 Busch-Präsenzmelder Universal, Relais - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
820 2CKA006800A2768 6819/30-183 Busch-Präsenzmelder Universal, Relais - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
821 2CKA006800A2736 6817/62-24 Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
822 2CKA006800A2770 6817/62-183 Busch-Präsenzmelder Compact, e-contact - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
823 2CKA006800A2738 6817/32-24 Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
824 2CKA006800A2772 6817/32-183 Busch-Präsenzmelder Universal, e-contact - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
825 2CKA006800A2796 6819/50-24 Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
826 2CKA006800A2798 6819/50-183 Busch-Präsenzmelder Corridor, Relais - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
827 2CKA006800A2740 6819/31-24 Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
828 2CKA006800A2774 6819/31-183 Busch-Präsenzmelder Universal BT, Relais - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
829 2CKA006800A2742 6817/33-24 Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
830 2CKA006800A2776 6817/33-183 Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
831 2CKA006800A2802 6817/93-204 Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
832 2CKA006800A2804 6817/93-183 Busch-Präsenzmelder Universal BT, e-contact mit Dichtring - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
833 2CKA006800A2744 6819/51-24 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
834 2CKA006800A2778 6819/51-183 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
835 2CKA006800A2746 6819/35-24 Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
836 2CKA006800A2780 6819/35-183 Busch-Präsenzmelder Universal BT, DALI - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
837 2CKA006800A2748 6819/55-24 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
838 2CKA006800A2782 6819/55-183 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
839 2CKA006800A2750 6819/68-24 Busch-Präsenzmelder Compact, Slave - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
840 2CKA006800A2784 6819/68-183 Busch-Präsenzmelder Compact, Slave - 8 Meter Open Source Software Lizenzen
841 2CKA006800A2752 6819/38-24 Busch-Präsenzmelder Universal, Slave - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
842 2CKA006800A2786 6819/38-183 Busch-Präsenzmelder Universal, Slave - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
843 2CKA006800A2754 6819/58-24 Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
844 2CKA006800A2788 6819/58-183 Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
845 2CKA006800A2758 6819/39-24 Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
846 2CKA006800A2792 6819/39-183 Busch-Präsenzmelder Universal, Slave DALI - 12 Meter Open Source Software Lizenzen
847 2CKA006800A2760 6819/59-24 Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
848 2CKA006800A2794 6819/59-183 Busch-Präsenzmelder Corridor, Slave DALI - 30 Meter Open Source Software Lizenzen
849 2CKA001582A0393 1516 Systemschnittstelle, LAN - REG Cyber Security Information DE
850 2CKA001582A0393 1516 Systemschnittstelle, LAN - REG Cyber Security Information EN
851 2CKA001582A0393 1516 Systemschnittstelle, LAN - REG Cyber Security Information NL
852 2CKA001582A0394 1517 A Management Interface - Aufputz Cyber Security Information DE
853 2CKA001582A0394 1517 A Management Interface - Aufputz Cyber Security Information EN
854 2CKA001582A0394 1517 A Management Interface - Aufputz Cyber Security Information NL
855 2CKA006300A1612 TB/U4.5.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0
856 2CKA006300A1581 TB/U4.7.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0
857 2CKA006300A1593 TB/U4.8.1-CG Touch-Bedienelement, 4-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät ETS4/ETS5 Applikation 1.0
858 2CDG110071R0011 UK/S 32.2 Universal E/A-Konzentrator ETS2 Applikation
859 2CDG110071R0011 UK/S 32.2 Universal E/A-Konzentrator ETS3 Applikation
860 GHQ6310074R0111 US/U 2.2 KNX-Universalschnittstelle - 2-fach ETS2 Applikation
861 GHQ6310074R0111 US/U 2.2 KNX-Universalschnittstelle - 2-fach ETS3 Applikation
862 GHQ6310070R0111 US/U 4.2 KNX-Universalschnittstelle - 4-fach ETS2 Applikation
863 GHQ6310070R0111 US/U 4.2 KNX-Universalschnittstelle - 4-fach ETS3 Applikation
864 2CDG110079R0011 SD/S 2.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 2-fach ETS2 Applikation
865 2CDG110079R0011 SD/S 2.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 2-fach ETS3 Applikation
866 2CDG110080R0011 SD/S 4.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 4-fach ETS2 Applikation
867 2CDG110080R0011 SD/S 4.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 4-fach ETS3 Applikation
868 2CDG110081R0011 SD/S 8.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 8-fach ETS2 Applikation
869 2CDG110081R0011 SD/S 8.16.1 Schalt-/Dimmaktor - 8-fach ETS3 Applikation
870 2CDG110025R0011 DG/S 8.1 DALI-Gateway - 8-fach ETS2 Applikation
871 2CDG110025R0011 DG/S 8.1 DALI-Gateway - 8-fach ETS3 Applikation
872 GHQ6310084R0111 JSB/S 1.1 Jalousiesteuerbaustein ETS2 Applikation
873 GHQ6310084R0111 JSB/S 1.1 Jalousiesteuerbaustein ETS3 Applikation
874 GHQ6310080R0111 LM/S 1.1 Logikmodul ETS2 Applikation
875 GHQ6310080R0111 LM/S 1.1 Logikmodul ETS3 Applikation
876 2CDG110083R0011 ZS/S 1.1 Zählerschnittstelle ETS2 Applikation
877 2CDG110083R0011 ZS/S 1.1 Zählerschnittstelle ETS3 Applikation
878 GHQ6310085R0111 SMB/S 1.1 Störmeldebaustein ETS2 Applikation
879 GHQ6310085R0111 SMB/S 1.1 Störmeldebaustein ETS3 Applikation
880 2CDG110066R0011 EUB/S 1.1 KNX-Überwachungsbaustein ETS2 Applikation
881 2CDG110066R0011 EUB/S 1.1 KNX-Überwachungsbaustein ETS3 Applikation
882 2CDG110024R0011 SCM/S 1.1 Sicherheitsmodul - REG ETS2 Applikation
883 2CDG110024R0011 SCM/S 1.1 Sicherheitsmodul - REG ETS3 Applikation
884 2CDG120004R0011 ST/K 1.1 Elektromotorischer Stellantrieb ETS2 Applikation
885 2CDG120004R0011 ST/K 1.1 Elektromotorischer Stellantrieb ETS3 Applikation
1 Zusatzsoftware: IP-Project 3 Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0024
Artikel-Nr.: 8136/09-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.439
Datum: 28.05.2018
Info
2 Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0024
Artikel-Nr.: 8136/09-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.4
Datum: 28.05.2018
Info
3 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0024
Artikel-Nr.: 8136/09-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 4.0
Datum: 28.05.2018
4 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0024
Artikel-Nr.: 8136/09-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.0
Datum: 28.05.2018
5 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0024
Artikel-Nr.: 8136/09-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 2.0
Datum: 28.05.2018
6 Zusatzsoftware: IP-Project 3 Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0026
Artikel-Nr.: 8136/09-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.439
Datum: 28.05.2018
Info
7 Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0026
Artikel-Nr.: 8136/09-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.2
Datum: 28.05.2018
Info
8 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0026
Artikel-Nr.: 8136/09-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 4.0
Datum: 28.05.2018
9 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0026
Artikel-Nr.: 8136/09-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.0
Datum: 28.05.2018
10 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0026
Artikel-Nr.: 8136/09-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 9" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 2.0
Datum: 28.05.2018
11 Zusatzsoftware: IP-Project 3 Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0028
Artikel-Nr.: 8136/12-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.439
Datum: 28.05.2018
Info
12 Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0028
Artikel-Nr.: 8136/12-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.2
Datum: 28.05.2018
Info
13 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0028
Artikel-Nr.: 8136/12-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 4.0
Datum: 28.05.2018
14 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0028
Artikel-Nr.: 8136/12-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.0
Datum: 28.05.2018
15 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0028
Artikel-Nr.: 8136/12-811-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 2.0
Datum: 28.05.2018
16 Zusatzsoftware: IP-Project 3 Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0030
Artikel-Nr.: 8136/12-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.439
Datum: 28.05.2018
Info
17 Firmware: Busch-ComfortPanel® 3.0 Firmware Info
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0030
Artikel-Nr.: 8136/12-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.3.2
Datum: 28.05.2018
Info
18 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Miele PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0030
Artikel-Nr.: 8136/12-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 4.0
Datum: 28.05.2018
19 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Philips Hue PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0030
Artikel-Nr.: 8136/12-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 1.0
Datum: 28.05.2018
20 Zusatzsoftware: ComfortPanel 3.0 Sonos PlugIn
Bestell-Nr.: 2CKA008136A0030
Artikel-Nr.: 8136/12-825-500
Beschreibung: Busch-ComfortPanel® 12.1" - Haussteuerung, Infotainment, Entertainment
Version: 2.0
Datum: 28.05.2018
21 Firmware
Bestell-Nr.: 2CKA008300A0374
Artikel-Nr.: 83342
Beschreibung: IP-Gateway
Version: 3.48
Datum: 14.05.2018
22 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1538
Artikel-Nr.: TB/U1.1.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 1-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
23 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1578
Artikel-Nr.: TB/U1.2.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 1-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
24 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1590
Artikel-Nr.: TB/U1.3.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 1-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
25 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1539
Artikel-Nr.: TB/U2.4.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 2-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
26 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1540
Artikel-Nr.: TB/U2.5.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 2-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
27 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1579
Artikel-Nr.: TB/U2.8.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 2-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
28 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1580
Artikel-Nr.: TB/U2.7.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 2-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
29 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1541
Artikel-Nr.: TB/U4.4.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 4-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
30 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1542
Artikel-Nr.: TB/U6.4.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 6-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
31 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1602
Artikel-Nr.: TB/U6.5.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 6-fach quadratisch 86 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
32 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1582
Artikel-Nr.: TB/U6.7.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 6-fach rechteckig 86 x 115 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
33 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1594
Artikel-Nr.: TB/U6.8.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 6-fach rechteckig 115 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
34 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1544
Artikel-Nr.: TB/U12.8.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 12-fach rechteckig 157 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
35 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1543
Artikel-Nr.: TB/U12.7.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 12-fach rechteckig 86 x 157 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
36 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1547
Artikel-Nr.: TR/U.1.1-CG
Beschreibung: Touch-Raumtemperaturegler quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
37 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1583
Artikel-Nr.: TR/U.2.1-CG
Beschreibung: Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
38 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1595
Artikel-Nr.: TR/U.3.1-CG
Beschreibung: Touch-Raumtemperaturegler rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
39 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1545
Artikel-Nr.: TBR/U4.7.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler rechteckig 86 x 157 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
40 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1546
Artikel-Nr.: TBR/U4.8.1-CG
Beschreibung: Touch-Bedienelement, 4-fach mit Raumtemperaturregler rechteckig 157 x 86 mm - Standard Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
41 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1548
Artikel-Nr.: TBW/U.1.1-CG
Beschreibung: Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
42 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1584
Artikel-Nr.: TBW/U.2.1-CG
Beschreibung: Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
43 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1596
Artikel-Nr.: TBW/U.3.1-CG
Beschreibung: Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
44 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1549
Artikel-Nr.: TA/U3.1.1-CG
Beschreibung: Raumaussensensor quadratisch 86 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
45 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1585
Artikel-Nr.: TA/U3.2.1-CG
Beschreibung: Raumaussensensor rechteckig 86 x 115 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
46 ETS4/ETS5 Applikation
Bestell-Nr.: 2CKA006300A1597
Artikel-Nr.: TA/U3.3.1-CG
Beschreibung: Raumaussensensor rechteckig 115 x 86 mm - Konfigurierbares Gerät
Version: 1.0
Datum: 24.04.2018
47 Firmware: Busch-SmartTouch® Firmware
Bestell-Nr.: 2CKA006136A0205
Artikel-Nr.: 6136/07-811-500
Beschreibung: Busch-SmartTouch® 7"
Version: 2.02
Datum: 17.04.2018
48 Firmware: Busch-SmartTouch® Firmware
Bestell-Nr.: 2CKA006136A0206
Artikel-Nr.: 6136/07-825-500
Beschreibung: Busch-SmartTouch® 7"
Version: 2.02
Datum: 17.04.2018
49 Welcome Firmware: Busch-free@homePanel 7"
Bestell-Nr.: 2CKA008300A0353
Artikel-Nr.: 83221AP-611
Beschreibung: Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Version: 1.33
Datum: 29.03.2018
50 free@home Firmware: Busch-free@homePanel 7"
Bestell-Nr.: 2CKA008300A0353
Artikel-Nr.: 83221AP-611
Beschreibung: Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Version: 0.2.784
Datum: 29.03.2018
51 Welcome Firmware: Busch-free@homePanel 7"
Bestell-Nr.: 2CKA008300A0354
Artikel-Nr.: 83221AP-625
Beschreibung: Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Version: 1.33
Datum: 29.03.2018
52 free@home Firmware: Busch-free@homePanel 7"
Bestell-Nr.: 2CKA008300A0354
Artikel-Nr.: 83221AP-625
Beschreibung: Busch-free@homePanel 7" - Innenstation Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display
Version: 0.2.784
Datum: 29.03.2018
53 Firmware: System Access Point
Bestell-Nr.: 2CKA006200A0071
Artikel-Nr.: 6200 AP-101
Beschreibung: System Access Point - für Busch-free@home®
Version: 2.1.7
Datum: 29.03.2018
54 Release Notes
Bestell-Nr.: 2CKA006200A0071
Artikel-Nr.: 6200 AP-101
Beschreibung: System Access Point - für Busch-free@home®
Version: 2.1.7
Datum: 29.03.2018